1. Sam. 18:1–4, 20:15, 2. Sam. 4:4, 9:1–7, 9:10–13, 16:1–4, 19:24–30, Ap.t. 13:22–23.

Daavidin ja Joonatanin syvä ystävyys ei rajoittunut vain heihin itseensä, vaan se ulottui myös Joonatanin poikaan, Mefibosetiin. Kuningas Daavidin teot ja hänen syvä ymmärryksensä Jumalan tahdosta tekevät hänestä Kristuksen esikuvan monin tavoin. Kuten Daavid kutsui Mefibosetin syömään kuninkaalliseen pöytäänsä, Kristuskin kutsuu meidät osallistumaan Herran Ehtoolliselle jo täällä ajassa. Ja aivan kuten Daavid osoitti anteeksiantoa Mefibosetille, Kristuskin tarjoaa meille ylenpalttista armoa, antaen meille päivittäin syntimme anteeksi.