Matt. 25:31–46.

Kun Kristus julistaa vapauttavan tuomion kalliisti lunastamalleen seurakunnalle, hyvät teot kaikkein vähimpiä veljiä kohtaan kelpaavat mainittavaksi samassa yhteydessä.